Waarin schuilt de meerwaarde van het AWS systeem?

De manier van werken die door bedrijven wordt toegepast is door de jaren heen sterk veranderd. Dat is ook niet meer dan normaal. In het bijzonder de introductie van de zogenaamde cloud op de markt heeft ervoor gezorgd dat de werkwijze van menig aantal ondernemingen sterk is komen te veranderen. Ook AWS heeft hier voor een niet onbelangrijk deel een bijdrage aan geleverd. Zoveel is zeker. Voor dit cloudplatform van Amazon geldt dat ze zich sinds jaar en dag aan de top van de markt bevindt. Dat niet in het minst omdat ze heel wat kwalitatieve, uiteenlopende mogelijkheden biedt. 

Wat is AWS precies?

Voor AWS geldt dat het eigenlijk helemaal niet zomaar kan worden bestempeld als een standaard cloudplatform, integendeel. In werkelijkheid is het namelijk een platform dat nagenoeg alle geavanceerde technologieën met zich meebrengt welke binnen de wereld van cloud computing tot de mogelijkheden behoort. Dit heeft uiteraard als gevolg dat ze voor met name softwareontwikkelaars ontzettend veel mogelijkheden met zich meebrengt. Wat dit betreft kan je denken aan met name:

  • Servers; 
  • Opslag;
  • Netwerken; 
  • Remote computing; 
  • Etc.; 

Voor AWS geldt dat ze als één van de eerste partijen op de markt de mogelijkheid aanbood om gebruik te maken van cloud computing als een pay-as-you-go model. Met andere woorden, het systeem beschikt over een uitstekende schaalbaarheid om te allen tijde optimaal tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de gebruiker. Hoe groot (of hoe klein) die gebruiker in de praktijk dan ook mag zijn. 

Wat zijn de belangrijkste toepassingen van AWS?

Het is een relatief klein artikel als deze niet mogelijk om precies aan te halen welke diensten of toepassingen er allemaal tot de mogelijkheden behoren met AWS. Zoveel spreekt voor zich. Dit gezegd hebbende is het zo dat er wel vijf zeer belangrijke toepassingen met kop en schouders boven de rest uitsteken. Het gaat daarbij dan meer concreet om de volgende:

  1. De opslag van data;
  2. Databases en het beheer van gegevens;
  3. Een optimale klantenservice;
  4. Machine learning;
  5. Een uitstekende beveiliging;

Het spreekt voor zich dat er door de jaren heen al menig aantal bedrijven voor hebben gekozen om uit te pakken met een eigen cloudservice. Helaas geldt voor het merendeel van deze ondernemingen dat ze er niet (helemaal) in zijn geslaagd om een complete oplossing aan te bieden op maat van de wensen van de gebruiker. Dat is nu precies waarin AWS uitblinkt. Het hoeft dan ook in het geheel niet te verbazen dat dit systeem zo sterk wordt geprefereerd, integendeel. 

Wat is AWS Direct Connect?

Het mag duidelijk zijn dat Amazon er met haar cloudplatform voor heeft gezorgd dat er tegemoet kan worden gekomen aan de wensen en verwachtingen van heel wat ondernemingen. Dit wordt mede bewerkstelligd door het bestaan van het zogenaamde AWS Direct Connect. Zoals de naam al aangeeft maakt deze het mogelijk om een rechtstreekse verbinding voor jouw onderneming te realiseren met het Amazon Web Services platform. Wordt er gekozen voor een private connectie? Dan zal er geen data meer worden verstuurd over het internet. Dat is voor menig aantal ondernemingen in de praktijk absoluut een uitermate belangrijke mogelijkheid.